Βρέθηκαν 264 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΦΟΥΡΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802497529
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 177482701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-05-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΙΑΝΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 120555602
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 177241901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-04-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΟΡΕΒΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802404028
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 175751101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-03-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΣΑΡΠΑΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802275240
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173442401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALPHA ENERGY SERVICES ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802248967
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172957401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Κ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ & ΣΙΑ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 998701753
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7323301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ - ΤΣΑΡΠΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802193301
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171828801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-08-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 159720861
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170890101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ch plus Ar ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802055776
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169046001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση