Βρέθηκαν 232 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Lydia-Mario Εμπόριο Ρούχων Εσωρούχων Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802059020
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169112001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΠΙΤΙΚΟ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801555539
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159057001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 031599490
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155346501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

M.V.T AL PARTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801349455
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154890301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-05-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NARRATOLOGIES Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801338914
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154700301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-04-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

G.K. DECORATION ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801307661
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154042301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΙΤΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 158159440
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155855801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΚ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801260100
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152922701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση