Βρέθηκαν 29 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ALBERT NAHMIAS SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801449896
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157099701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-11-2020
  • ACTIVE 

EKANNA SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801131595
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149744401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-03-2019
  • ACTIVE 

GEORGIOS AKRITIDIS TOU PANAGIOTI


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 036506125
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148661001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-12-2018
  • ACTIVE 

D.K. NEW ELEFSIS PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800955955
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145700501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-03-2018
  • ACTIVE 

GK KIFEAS ANONΙMI KTIMATIKI EMPORIKI TOURISTIKI ETAIRIA


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 800950369
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145588701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-03-2018
  • ACTIVE 

OLYMPUS CONSULTING P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800895905
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144382501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-11-2017
  • ACTIVE 

DELIANE WHOLESALE FOOD TRADE - EXPLOITATION OF PROPERTIES SOLE SHARE HOLDER COMPANY


Νομική Μορφή SINGLE MEMBER PRIVATE LTD
Α.Φ.Μ 800885531
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143988401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-10-2017
  • ACTIVE 

It and Developer Operations Consulting Idiotiki Kefalaiouchiki Etaireia


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800836481
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142552301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-05-2017
  • ACTIVE 

MAnnMarCh IDIOTIKI KEFALAIOUHIKI ETAIREIA


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800833000
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142440401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-05-2017
  • ACTIVE 

FU COMMERCIAL POWER SA


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 800786958
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140903601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-12-2016
  • ACTIVE 

Σύνδεση