Βρέθηκαν 112 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Α. & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802050627
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168930301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΕΚΤΟΡ SECURITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997591494
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121577922000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MAKRA ATHENS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801867812
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164855901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ATHENS WOOD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801625940
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160372301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-08-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)K&V PROPERTY SOLUTIONS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801547552
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158908101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-04-2021
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

NEW ONE ΜΟΤΟMS & ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801496848
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157992601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση