Βρέθηκαν 151 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

NAFPLIO INVEST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802268481
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173323401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VINITUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802268407
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173322301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802220450
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172393001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-09-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996559910
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171768101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VF CITY PROJECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801977343
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167453401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801923783
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166004901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PRIMALAFT ATHENS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801883732
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165146301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

STENHUS KIFISIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801858170
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164677501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση