Βρέθηκαν 72 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Y CLUB PROJECT L.P.


Νομική Μορφή LIMITED PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 802154674
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171058701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-06-2023
  • ACTIVE 

JOY STORE SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801971418
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167319601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-11-2022
  • ACTIVE 

EMMANOUELA-MARIA CHRYSOU TOU NIKOLAOU


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 152805522
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153078701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-02-2020
  • ACTIVE 

PANAGIOTIS KAMPYLIS TOU DIAMANTI


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 155292810
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152725601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-11-2019
  • ACTIVE 

DIMITRIOS SARLANIS TOU EUAGGELOU


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 165327430
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152125501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-09-2019
  • ACTIVE 

BACARDI GREECE SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801203257
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151656901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-08-2019
  • ACTIVE 

STELLA DIMA TOU STAURI


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 131560088
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150795001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-06-2019
  • ACTIVE 

ELENI KOUSOUNI TOU GEORGIOU


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 134628867
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150438101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-04-2019
  • ACTIVE 

DHIMITRIS KOSTANDINIS TOU STERJO


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 078556898
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149270301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-02-2019
  • ACTIVE 

ANASTASIOS MITROPOULOS TOU GEORGIOU


Νομική Μορφή PRIVATE BRANCH
Α.Φ.Μ 133178100
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148765101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-11-2018
  • ACTIVE 

Σύνδεση