Βρέθηκαν 65 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 145588730
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169658301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΑΛΑΠΠΑ.Γ - ΓΟΥΛΑΣ.Θ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801903587
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165496701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ELECTRO.AGG ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801514164
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158299801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 059452914
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155166401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΜΠΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 147149034
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153817601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AGC SOLUTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801202330
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151637401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-08-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΙΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801140008
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150016301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΤΗΜΑ 2016


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 997133182
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144598801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-12-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση