Βρέθηκαν 36 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

EPIC ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801714807
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162029401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PURE SPIRIT WINES ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801222548
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152095001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TASK ENERGY Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801183611
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151254901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΤΡΟΖΙΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 133783581
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150673701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 139123669
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149807301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BUTCHER BURGER EE


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801122120
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149608201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Pereverzeva T. και ΣΙΑ Ετερόρρυθμος Εταιρία


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801105055
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149205201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EVENTIZE ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801099738
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149081601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΚΑΛΙΒΑΝ ΦΥΤΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800911356
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144736201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-12-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800908630
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144680001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-12-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση