Βρέθηκαν 23 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΧΟΡΕΒΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802404028
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 175751101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-03-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗΣ ΤΟΥ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 053519014
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151340801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΤΟΥΜΑΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 067092572
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146683201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΥΛΙΚΟΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800973230
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146072501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-04-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 038113257
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141736701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-02-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΜΠΟΓΑΣ-ΘΕΟΦΑΝΗΣ Γ. ΚΟΡΛΟΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800802582
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141385217000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-02-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΤΖΗΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800734323
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138883301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-05-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΟΛΙΒΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 113834637
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130076901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-04-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 028130351
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136143001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-01-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΟΝΟΥ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 115142456
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9069401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-11-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση