Βρέθηκαν 92 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802478306
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 177107001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-04-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DEM CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802473490
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 177014101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-04-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΗΣ ΧΡΩΜΑΤΑ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802316747
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174204301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΖΟΓΚΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 035811828
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171827401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-08-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MESVA Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802164090
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171253201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FUTURIST LAB Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802024081
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168358901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-01-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α. ΚΑΤΣΙΟΥ - Δ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801915617
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165727801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΡΑΔΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 112067643
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164800901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FLYBOT ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801771328
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163027801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PSM POWER SERVICES AND FACILITIESMANAGEMENT Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801223698
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152121501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση