Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΧΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802252169
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173016001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 107995637
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170998701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-04-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RHAPSODY GAMES Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801615450
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160183901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 066787661
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152657601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 077273864
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152574801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

epapmed ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800793126
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141094701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-01-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

K.H CARSMOTO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800777403
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140603301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-11-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 106997669
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127415101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-10-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 042638163
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8924801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-07-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)NEW LIGHT Ε.Π.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 095070663
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123426201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-10-1970
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

Σύνδεση