Βρέθηκαν 4 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

DESIGN AND CONSTRUCTION KOROVESI Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802031096
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168509201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΙΟΛΙΣ ΘΗΒΑΪΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801125830
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149692601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΤΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999863531
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122142401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-04-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση