ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΔΡΙΑΝΟΥ 115 , ΑΘΗΝΑ, 10558

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΑΔΡΙΑΝΟΥ 115 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 801055754
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148008401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 31-10-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 31-10-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

KOSTIS JEWELLERY A.E.
KOSTIS JEWELLERY S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΔΡΙΑΝΟΥ 115
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η ίδρυση και λειτουργία στην Ελλάδα βιοτεχνίας κατασκευής κοσμημάτων και συναφών ειδών και η χονδρική και λιανική πώλησή τους στην Ελλάδα και η εξαγωγή τους στο εξωτερικό. β) Η εισαγωγή από το εξωτερικό και η αγορά από την Ελλάδα κοσμημάτων και συναφών ειδών και η χονδρική και λιανική πώλησή τους στην Ελλάδα και η εξαγωγή τους στο εξωτερικό. γ) Η εισαγωγή από το εξωτερικό και η αγορά από την Ελλάδα τουριστικών ειδών και συναφών ειδών λαϊκής τέχνης, είδη δώρων, ιματισμού και υποδημάτων, αποσκευών τσαντών και δερμάτινων ειδών και η χονδρική και λιανική πώλησή τους στην Ελλάδα και η εξαγωγή τους στο εξωτερικό. δ) Η αντιπροσώπευση εμπορικών και βιοτεχνικών οίκων του εξωτερικού ή εσωτερικού ομοίου ή συναφούς σκοπού και η εμπορία και διάθεση των ειδών αυτών. ε) Η σύναψη εκ αποστάσεως συμβάσεων πώλησης λιανικώς, ήτοι συμβάσεων πώλησης που συνάπτονται μεταξύ του προμηθευτή και του καταναλωτή στο πλαίσιο ενός οργανωμένου συστήματος πωλήσεως χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του προμηθευτή και του καταναλωτή, με αποκλειστική χρήση ενός ή περισσότερων μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως, όπως ενδεικτικά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο , το τηλέφωνο , το φαξ ή το διαδίκτυο , μέχρι και τη στιγμή σύναψης της σύμβασης , κοσμημάτων και συναφών ειδών , τουριστικών ειδών και συναφών ειδών λαϊκής τέχνης, είδη δώρων , ιματισμού και υποδημάτων, αποσκευών, τσαντών και δερμάτινων ειδών και γενικώς κάθε συναφούς είδους, καθώς και ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και ενδοκοινοτικές παραδόσεις των ανωτέρω ειδών. 2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να συνιστά και κοινοπραξίες. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. δ) Να ιδρύει άλλες εταιρείες , ημεδαπές ή αλλοδαπές δημόσιες και ιδιωτικές που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. στ) Να αποκτά ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντας τα σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή να παραχωρεί την χρήση αυτών με ή χωρίς αντάλλαγμα και εν γένει να εκμεταλλεύεται τα ακίνητα της καθώς και να επιφέρει σε αυτά και κάθε αναγκαία εργασία επισκευής και διαμόρφωσης και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών. ζ) Να πραγματοποιεί επενδύσεις κεφαλαίων σε μετοχές , τίτλους ή εταιρικά μερίδια επιχειρήσεων που έχουν τους ίδιους , παρεμφερείς ή και διαφορετικούς με την εταιρεία σκοπούς η) Να μισθώνει ή αγοράζει πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
47778204 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΙΔΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Η ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ Κύρια
32121300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ· ΕΙΔΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Η ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
32129907 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ, ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ, ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ Δευτερεύουσα
46481008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΙΔΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Η ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
47191008 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
47717100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
47727200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47727301 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ Η ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΑ (ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Η ΑΛΛΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ) Δευτερεύουσα
47727302 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ, ΤΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟ Δευτερεύουσα
47788622 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΨΕΥΔΟΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47788904 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Δευτερεύουσα
47918200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση