Βρέθηκαν 63 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 101177814
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166967201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΛΑΙΜΟΣ ΝΤΙΖΑΪΝ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801658393
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160982001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ENVIRON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801636192
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160566801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-09-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BRIDESWINGS EMMANUELA SILVESTRIDI Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801539109
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158755101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 109828505
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154765601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 036407461
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151337201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΩΡΑΝ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801166510
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150621401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 045909655
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149376901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΤΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 053563688
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149383301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση