Βρέθηκαν 62 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GREEK ROOTS JEWELLERY Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802300215
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173913501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-12-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BOX ΑΔΡΙΑΝΟΥ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801748614
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162622301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΑ ΛΕΝΤΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801393927
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155859301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-08-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 135056430
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155327201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CYCLADESAIR AVIATION GMBH ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997560099
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154360138001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

INTERACTIVEPRO ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996805116
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149057301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996805104
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152122501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Δ.ΠΑΝΑΙΔΗΣ ΠΛΑΚΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801128820
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149761401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801057182
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148043201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση