ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΚΑΡΑ ΣΥΖ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 16-18 , ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ, 15562

ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΚΑΡΑ ΣΥΖ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ


ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 16-18 , ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 045666628
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1814601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 23-02-1993
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 03-02-1995
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 16-18
  Πόλη:
ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΟΛΑΡΓΟΣ

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση