ΠΟΛΥΜΑΣΤΕΡ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΔΩΡΙΔΟΣ 18-20 , ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΑΥΡΟΣ, 17778

ΠΟΛΥΜΑΣΤΕΡ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΔΩΡΙΔΟΣ 18-20 , ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΑΥΡΟΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801058154
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148060501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 05-11-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 05-11-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΠΟΛΥΜΑΣΤΕΡ ΕΠΕ
POLYMASTER L.T.D.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΔΩΡΙΔΟΣ 18-20
  Πόλη:
ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΑΥΡΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΤΑΥΡΟΣ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1.- Χονδρικό εμπόριο διαφόρων χημικών προϊόντων Π.Δ.Κ.Α 2.- Η αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων Ελληνικών ή Ξένων. .3- Η αγορά από την ημεδαπή και η εκ του εξωτερικού εισαγωγή και εμπορία χονδρική και λιανική κάθε είδους εμπορευμάτων, πρώτων υλών, τροφίμων και προσθέτων τροφίμων (ενδεικτικά άμυλα, χημικά τροφίμων κ.λ.π) χημικών και πλαστικών ή ελαστικών προϊόντων, κρεάτων και κάθε άλλου είδους εμπορευσίμων αγαθών μη εξαιρουμένων και των μηχανημάτων. 4.- Οι εξαγωγές οπουδήποτε στο Εξωτερικό, κάθε είδους εμπορευμάτων χημικών ή βιομηχανικών προϊόντων και εν γένει εμπορευσίμων αγαθών. 5.- Η ίδρυση είτε στην Ελλάδα είτε και στο Εξωτερικό οποιωνδήποτε επιχειρήσεων ή εταιρειών ή και υποκαταστημάτων με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο και μορφή, καθώς και η συμμετοχή σε εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις στο εσωτερικό ή το εξωτερικό ,που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς που επιδιώκει και η εταιρεία που ιδρύεται με το συμβόλαιο αυτό. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί: α) Να λαμβάνει μέρος σε πλειοδοτικούς διαγωνισμούς δημόσιους ή ιδιωτικούς, να καταθέτει προσφορές . β) Να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με παρόμοιο σκοπό, να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, και γενικά να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιονδήποτε τρόπο. γ) Να αντιπροσωπεύει ή αντιπροσωπεύεται από οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρία ή επιχείρηση . δ) Να ενεργεί οποιαδήποτε αναγκαία και συναφή με τους σκοπούς της πράξη και ειδικά να προσλαμβάνει το κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό (υπαλληλικό, εργατοτεχνικό και επιστημονικό), να συνεργάζεται με πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που διαθέτουν την αναγκαία τεχνογνωσία και επιστημονική ειδίκευση, να προβαίνει σε μισθώσεις κατάλληλων χώρων και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη αναγκαία για την ευόδωση των εταιρικών σκοπών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46751223 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Κύρια
46171112 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46171127 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΨΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ, ΜΗ ΖΩΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46371008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΛΕΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
46382908 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΜΥΛΩΝ, ΙΝΟΥΛΙΝΗΣ, ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ ΣΙΤΑΡΙΟΥ, ΔΕΞΤΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΜΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
46421135 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ) ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Δευτερεύουσα
46731210 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΣΥΝΕΧΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΚΡΗΣ Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
46731653 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Η ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΑΚΑΜΠΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση