Βρέθηκαν 17 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MIMOZA KOPANI TOY BEKTASH


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 142901526
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152378001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΟΛΥΜΑΣΤΕΡ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801058154
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148060501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ELME FOOD AGENCIES ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801004281
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146760601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800606491
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131862801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΟΛΥΣΠΟΤ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800780470
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140692701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-11-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 030380840
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124267601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-02-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 44365490
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136137301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-12-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997671709
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 95759701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-10-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση