ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 19 , ΑΘΗΝΑ, 10432

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 19 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 095241849
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 422201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 12-02-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 12-02-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ
PANTELIDIS ODONTIATRIKA

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 19
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

ΣΚΟΠΟΣ 1.Σκοπός της εταιρείας είναι α)η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού , ιδία παραγόντων ή εμπορευομένων εργαλεία ή μηχανήματα αισθητικής και φυσιοθεραπείας , ως οδοντιατρικά και ιατρικά τοιαύτα, β)η πραγματοποίηση εισαγωγών και εξαγωγών των ειδών τούτων και παντός συναφούς ή μη προς τα ανωτέρω προϊόντος ή αντικειμένου, γ)η ίδρυση βιοτεχνίας ή βιομηχανίας παρασκευής ,συναρμολόγηση ή κατασκευή των ανωτέρω ή συναφών εργαλείων ή μηχανημάτων και δ)η ίδρυση εταιρειών παντός τύπου ή η συμμετοχή εις τοιαύτας , επιδιώκουσας τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς. για την επιδίωξη του εταιρικού σκοπού οι διαχειριστές της εταιρείας μπορούν να ενεργούν κάθε πράξη ή δικαιοπραξία, η οποία ανάγεται στην διοίκηση αυτής, στην διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, ακόμα και στην διάθεση των εταιρικών περιουσιακών στοιχείων, εφ'όσον η επιχειρούμενη κάθε φορά πράξη ή ενέργεια είναι απαραίτητη, αναγκαία ή ωφέλιμη για την εξυπηρέτηση και την προαγωγή του εταιρικού σκοπού.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση