Βρέθηκαν 30 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ATHENS MEDICA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801603566
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159959138000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α.ΘΩΜΟΥ - Σ.ΤΙΚΤΑΠΑΝΙΔΟΥ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801584688
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159598001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΡΥΔΗΣ Γ. ΚΑΙ ΤΤΑΠΠΟΥΣ Α. Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801244424
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152564401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SDS STANLEY DENTAL SOLUTION Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801180762
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151186301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ Σ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801093236
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148930201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΒΙΤΑ ΜΕΝΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800931933
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145217201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Oral Vision ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800896361
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144393401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση