Βρέθηκαν 50 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ENVIROPLAN PROJECTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 082615574
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1859401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801858262
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164678401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WETAC HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801409850
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156215101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΑΥΤΕΚΑ - EUROHULL


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996981578
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154138201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TEKHULL ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801297651
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153808101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 113502502
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152255301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 142118529
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151650201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WATERECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801188305
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151360301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση