Κ.ΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 9 , ΜΑΡΟΥΣΙ, 15122

Κ.ΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ


ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 9 , ΜΑΡΟΥΣΙ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 801122469
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149614801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 08-03-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 08-03-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΒΙΣΚΟΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 9
  Πόλη:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι η έκδοση, καθώς και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο βιβλίων. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο γραφικής ύλης, φυλλαδίων κάθε είδους και παρόμοιων ειδών. Η έκδοση και εμπορία περιοδικών ή ηλεκτρονικών εντύπων. Η σύσταση και εκμετάλλευση ραδιοτηλεοπτικών μέσων, καθώς και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η παραγωγή οπτικοακουστικών μέσων. Η παροχή υπηρεσιών διαφήμισης και προώθησης προς τρίτους. Η εισαγωγή, παραγωγή και εμπορία ειδών ολιστικής θεραπευτικής και υγιεινής διατροφής. Η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, εκδηλώσεων και εκδρομών σε εσωτερικό και εξωτερικό. Η παροχή υπηρεσιών ενεργειακής και ομοιοπαθητικής θεραπευτικής. Η διενέργεια εκθέσεων και άλλων μορφωτικών ή ψυχαγωγικών εκδηλώσεων. Για την εκπλήρωση του σκοπού της η εταιρεία δύναται να ασκεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
58110000 ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Κύρια
46492100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
46492104 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46492300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47292301 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Δευτερεύουσα
47616100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
47616103 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47626300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47636405 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ, ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ (CDS, DVDS ΚΛΠ) ΚΑΙ ΚΑΣΕΤΩΝ Δευτερεύουσα
58141000 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Δευτερεύουσα
59111201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
59201200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ Δευτερεύουσα
63113000 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δευτερεύουσα
73111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
82301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
82301102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
82301200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
86901911 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ Δευτερεύουσα

Σύνδεση