Βρέθηκαν 46 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΒΙΒΛΙΟδΕΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802059855
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169130701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΛΗΤΖΗΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΣΕΜΙ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 157682660
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168689701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NEXI ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801689787
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161553201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΠΟΘΗΤΗ ΚΑΝΕΛΛΙΔΗ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801676189
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161301801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

INSIGHIO Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801577697
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159467601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SPARTACUS IFIKRATOUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801455528
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157235901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Κ. Γκοβόστης & Σια ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 094278901
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 775701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GREEK EASY Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801166571
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150623101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΛΕΠΙΑ ΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800993751
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146520201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Comms United IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800924917
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145053501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-01-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση