ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΝΤΖΙΛΑΣ κ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.

ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 19 , ΑΘΗΝΑ, 12133

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΝΤΖΙΛΑΣ κ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.


ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 19 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 082620977
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1050301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 02-05-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 02-05-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 19
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρίας είναι γενική εμπορία, χονδρικά και λιανικά ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, ηχητικού εξοπλισμού και βίντεο, ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού, εμπόριο επίπλων κουζίνας, ξύλινων επίπλων για καταστήματα, φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακρίβειας και λοιπών οικιακών συσκευών ,ως και παροχή υπηρεσιών τοποθέτησης και μεταφοράς.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
47545400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Κύρια
46431000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
46431200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ DVD Δευτερεύουσα
47413100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
47423200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
47433300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΝΤΕΟ Δευτερεύουσα
47595504 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Δευτερεύουσα
47595516 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47595800 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47788300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΤΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
47788800 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα

Σύνδεση