Βρέθηκαν 106 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 126905316
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 177129401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-04-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΑΤΣΟΛΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 054804253
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173363001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KEAR HELLAS P.C. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801948415
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166849201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ ΠΑΠΑΔΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 176605762
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166213101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 016270135
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170727901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Retail and more A.E.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801595967
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159805901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MECCANICA FACILITIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801561130
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159160104000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ι. & Μ. ΖΩΤΟΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801514477
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158305201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NOVAC Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801363425
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155191101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΦΑΦΟΥΤΑΚΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 161032912
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153684101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση