Βρέθηκαν 12 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΝΤΖΙΛΑΣ κ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 082620977
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1050301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

B. KAΡΕΛΗΣ - Π. ΚΑΡΕΛΗ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998087681
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9169001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-01-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΗΝΑ ΛΑΓΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 999453321
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6160201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-02-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΓΓΕΛΟΣ Γ.ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999885222
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5133601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-02-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΞΥΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999872724
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4665101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-02-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) Τεύκτωρ Κατασκευαστική Αvώvυμη Τεχvική και Εμπoρική Εταιρία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099551161
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3454301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-09-1999
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094446335
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2335401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-10-1996
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση