Βρέθηκαν 53 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MAKRA ATHENS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801867812
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164855901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SOFCODE Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801727434
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162257401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MAGNITECH ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΓΝΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801581914
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159551501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FOXTROT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801412356
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156271901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PROSTASIA PEST CONTROL SERVICES Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801369085
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155323301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CHRISTALLA VOURLOUMIS TOY KOSTA


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 065295214
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154206801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KINSEN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801281653
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153439401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 159107845
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154179901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΝΤΖΙΛΑΣ κ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 082620977
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1050301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΜΠΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 069073368
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148932701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση