(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΦΡΟΥΤΑΓΟΡΑ ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 21 , ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 17341

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΦΡΟΥΤΑΓΟΡΑ ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 21 , ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801166061
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150611001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 27-05-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 27-05-2019
Κατάσταση ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΟΠΩΡΑ ΙΚΕ
(YPO EKKATHARISI)OPORA IKE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 21
  Πόλη:
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: Λιανικό εμπόριο , νωπών και κατεψυγμένων φρούτων και λαχανικών. Λιανικό εμπόριο κατεψυγμένου κρέατος (βοοειδών, χοριοειδών, προβάτων, πουλερικών και λοιπών ειδών κρέατος). Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών παρασκευασμένου και διατηρημένου κρέατος, εκχυλισμάτων και ζωμών κρέατος. Λιανικό εμπόριο κρέατος πουλερικών, νωπών ή απλής ψύξης. Λιανικό εμπόριο προϊόντων κρέατος. Λιανικό εμπόριο καρκινοειδών, κατεψυγμένων, μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, κατεψυγμένων, αποξηραμένων, αλατισμένων. Λιανικό εμπόριο ψαριών και φιλέτων ψαριού, άλλου κρέατος ψαριών κατεψυγμένων, ψαριών αποξηραμένων, αλατισμένων ή σε άλμη, καπνιστών ψαριών και βρώσιμου ιχθυάλευρου. Λιανικό εμπόριο ψαριών κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένων ή διατηρημένων, χαβιαριού. Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα. Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα Λιανικό εμπόριο άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων και αβγών σε εξειδικευμένα καταστήματα Λιανικό εμπόριο άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων και αβγών σε εξειδικευμένα καταστήματα. Λιανικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών. Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α. Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού, χαρτικών, ειδών συσκευασίας και συναφών. Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια. Λιανικό εμπόριο καυσόξυλων και κάρβουνου. Λιανικό εμπόριο άλλων καταναλωτικών προϊόντων. Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών. Χονδρικό εμπόριο κατεψυγμένου κρέατος, ψαριών και φιλέτων ψαριών. Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων και αβγών. Χονδρικό εμπόριο ποτών. Χονδρικό εμπόριο καφέ τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών. Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων. Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού, λοιπών χαρτικών και ειδών συσκευασίας Χονδρικό εμπόριο λοιπών καταναλωτικών προϊόντων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
47211000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κύρια
46311000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46321100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ) Δευτερεύουσα
46321200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ) Δευτερεύουσα
46331000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΑΒΓΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ Δευτερεύουσα
46341000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ Δευτερεύουσα
46371000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΓΙΟΥ, ΚΑΚΑΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46381015 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΦΙΛΕΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΑΛΛΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΨΑΡΙΩΝ, ΣΥΚΩΤΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΒΓΟΤΑΡΑΧΟΥ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
46382000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δευτερεύουσα
46492300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46760000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
47221303 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47221304 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47221309 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΒΑΤΩΝ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ Δευτερεύουσα
47221400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
47231502 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ, ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
47231505 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ, ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
47231508 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΩΝ Η ΣΕ ΑΛΜΗ, ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΟΥ ΙΧΘΥΑΛΕΥΡΟΥ Δευτερεύουσα
47231512 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΦΙΛΕΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΑΛΛΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΨΑΡΙΩΝ, ΣΥΚΩΤΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΒΓΟΤΑΡΑΧΟΥ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
47241000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΩΜΙΟΥ, ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47252000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47291000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΒΓΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47292200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ Δευτερεύουσα
47292400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
47626300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47788400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
47788508 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
47788512 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΑΝΘΡΑΚΑ, ΚΑΥΣΙΜΟΥ Δευτερεύουσα
47788600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
56301007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ Δευτερεύουσα

Σύνδεση