Βρέθηκαν 15 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

TYCOON GROUP SAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801870748
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164902901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KIMPEX HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801326640
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154472501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ι. ΖΙΑΜΠΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800864676
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143341001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-08-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΥΘΕΑΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΥΠΟΚΑΤ.
Α.Φ.Μ 800566808
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129686001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-03-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΧΛΗΣ ΤΟΥ ΒΑΓΙΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 054714390
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 116442401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-06-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MAR AND AGRO EMΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997954967
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8934301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-07-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΑΪΣ -UNILEVER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ -ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998279212
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7928201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-11-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 066916600
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6948201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-06-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 106968047
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4084101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση