Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

TYCOON GROUP SAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801870748
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164902901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DARDANEL GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801460575
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157345201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)Ι. ΖΙΑΜΠΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800864676
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143341001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-08-2017
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΧΛΗΣ ΤΟΥ ΒΑΓΙΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 054714390
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 116442401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-06-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΑΪΣ -UNILEVER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ -ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998279212
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7928201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-11-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Δ. Ι. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΧΘΥΡΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 084161807
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5549001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-12-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 106968047
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4084101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΤΑΝΚΟ ΓΚΡΟΥΠ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099366902
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3325601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-05-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΞΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ-ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 044205967
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 733901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-05-1991
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση