ΠΡΑΣΣΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΦΙΓΓΟΣ 32 , ΑΘΗΝΑ, 11745

ΠΡΑΣΣΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΣΦΙΓΓΟΣ 32 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 801192226
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151441601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 17-07-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 17-07-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΑΣΣΑ ΙΚΕ
PRASSA P.C.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΦΙΓΓΟΣ 32
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της Εταιρείας είναι: οι κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη, άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά, η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α., οι υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία, οι υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού, η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση