ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΜΥΝΤΑ 42 , ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, 13676

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


ΑΜΥΝΤΑ 42 , ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801209194
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151786901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 30-08-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 30-08-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

PLIGOR ENERGY

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΜΥΝΤΑ 42
  Πόλη:
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΧΑΡΝΕΣ, ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση ηλιακών πάρκων με τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την παραγωγή ενέργειας.Η παραγωγή ενέργειας με ενεργειακά συστήματα Α.Π.Ε., γενικώς και η σύμφωνα με το νόμο διάθεσή τους στην αγορά. Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Κατασκευή ηλεκτρικών κινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών μετασχηματιστών και συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος Κατασκευή πινάκων και άλλων διατάξεων, εξοπλισμένων με ηλεκτρικούς διακόπτες ή με συσκευές προστασίας, για τάση > 1.000 V Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρονικού, οπτικού εξοπλισμού, οργάνων ακριβείας και άλλου επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικού εξοπλισμού, ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών μετασχηματιστών και συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού. Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων γενικής χρήσης, μηχανών γραφείου και λογιστικών μηχανών Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού Παραγωγή, μετάδοση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας, από μετατροπή ηλιακής ενέργειας, από μονάδες φυσικού αερίου, από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, από υδροηλεκτρικούς σταθμούς, από φωτοβολταϊκά συστήματα Υπηρεσίες ανάγνωσης και συντήρησης μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος Δραστηριότητες ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και άλλων κατασκευαστικών εγκαταστάσεων Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, εγκατάστασης αλεξικέραυνων Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με ή χωρίς διάθεση και υλικών Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας Υπηρεσίες δημιουργίας, ανάπτυξης, υποστήριξης, επανόρθωσης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής, λογισμικού πολυμέσων (multimedia, ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, ποιοτικού ελέγχου συστήματος λογισμικού Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού, παιχνιδιών υπολογιστή, άλλου λογισμικού Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών, συστημάτων και λογισμικού, Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας, υποστήριξης δικτύων, εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών, συστημάτων υπολογιστών Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού πολυμέσων Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων, δικτύου, συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α. Υπηρεσίες μετατροπής και διόρθωσης ψηφιακών υπόβαθρων (cd, δισκετών κλπ) Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες· δικτυακές πύλες Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας Υπηρεσίες ανάπτυξης και αποθήκευσης δεδομένων βάσεων δεδομένων Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος κλπ) Υπηρεσίες προετοιμασίας εισαγωγής δεδομένων Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης ή ενοικίασης χρόνου απασχόλησης μηχανής προς επεξεργασία δεδομένων Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting) Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής Άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (ΙΤ) Μετάδοση συνεχούς ροής εικόνας και ήχου Μετάδοση συνεχούς ροής ήχου Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο Δικτυακές πύλες (web portals) Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals) Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών Υπηρεσίες μηχανικών Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήση, εξοπλισμού επικοινωνίας , και περιφερειακού εξοπλισμού Υπηρεσίες εγκατάστασης πακέτων λογισμικού ή επεκτάσεων Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους, που δεν παρέχονται τρόφιμα ή ποτά) Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται: (α) Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως προς και μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, τραπεζικού οργανισμού, εφόσον η εγγύηση συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή τους (β) Να εκδίδει εγγυητικές επιστολές για λογαριασμό τρίτων, με ευθύνη της εταιρείας (γ) Να αποφασίζει την ίδρυση και την κατάργηση υποκαταστημάτων, γραφείων καθώς και την μεταφορά έδρας της Εταιρείας οπουδήποτε στην ημεδαπή και την αλλοδαπή (δ) Να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και (ε) Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
35111009 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κύρια
27123200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ Η ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΑΣΗ > 1.000 V Δευτερεύουσα
27129900 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
33122900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
33131000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
33141000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
33202000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
33205000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
35131000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
35141000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΩΛΗΣΗΣ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
43211000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
62011000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Δευτερεύουσα
62012000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62021000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ (HARDWARE) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
62022000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62023000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Δευτερεύουσα
62031000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
62091000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
62092000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
63111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Δευτερεύουσα
63112000 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Δευτερεύουσα
63113000 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δευτερεύουσα
63121000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΥΛΩΝ (WEB PORTALS) Δευτερεύουσα
71121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
71122000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
95111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα

Σύνδεση