Ι.Ν. ΣΙΑΓΚΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΜΕΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 120 , ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, 13562

Ι.Ν. ΣΙΑΓΚΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ


ΜΕΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 120 , ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094494879
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2412801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 31-12-1996
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 07-02-1997
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

GLORIA

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΕΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 120
  Πόλη:
ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Ήδη με την από 18 Οκτωβρίου 2021 απόφαση της εκτάκτου γενικής συνελεύσεως των μετόχων αποφασίσθηκε η διεύρυνση του σκοπού ως εξής 1)Η εισαγωγή- εξαγωγή και εμπορία υδραυλικών ειδών, ειδών Υγιεινής, νεροχυτών, αξεσουάρ μπάνιου και πλακιδίων, θερμοσιφώνων ηλιακών ή μη, ειδών κρουνοποιϊας, φυσικού αερίου ή υγραερίου, και συναφών με το μπάνιο και την κουζίνα ειδών, τα οποία αγοράζονται από την εξωτερική ή εσωτερική αγορά. 2)Η με εμπορικό κέρδος εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων πάσης φύσεως, η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ξένων εμπορευμάτων, η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ξένων και εγχώριων οίκων, η διαμεσολάβηση επί προμηθεία , καθώς και η ανάληψη του management τρίτων επιχειρήσεων, σχετικών με το αντικείμενο τους. 3)Η ίδρυση υποκαταστημάτων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για τους σκοπούς της εταιρείας. 4)Η αγορά οικοπεδικών, κτηριακών και άλλων εκτάσεων και η αξιοποίηση για τους σκοπούς της Εταιρείας, η εκμίσθωση αυτών, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. 5)Ανέγερση κτιρίων αποθηκών, καταστημάτων σε ίδια οικόπεδα ή σε οικόπεδα-γήπεδα τρίτων, με ειδικές συμφωνίες χρονομίσθωσης για τους σκοπούς της Εταιρείας στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. 6)Η συμμετοχή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο σε άλλες επιχειρήσεις και εταιρείες υφιστάμενες ή συσταθησόμενες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Τέλος ρητά συνομολογείται ότι κάθε πράξη η οποία θα εξυπηρετεί την πραγμάτωση των σκοπών της εταιρείας θεωρείται ότι εμπίπτει στον σκοπό αυτής. 7)Η εταιρεία δύναται να συμμετάσχει σε άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες που επιδιώκουν συναφείς ή όχι σκοπούς, να συγχωνεύεται με άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες ή να συνιστά με άλλα Νομικά ή φυσικά πρόσωπα παντός τύπου Εταιρείας επιδιώκουσα τον ίδιον , συναφείς ή όχι σκοπούς. 8) Η εισαγωγή ειδών και εμπορευμάτων σε πλήρη μορφή ή ως εξαρτημάτων, Αιολικής, Ηλιακής, Πράσινης ενέργειας, κάθε είδους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος, με σκοπό την εμπορία ή και εγκατάσταση σε λειτουργία αυτών. 9) Η εισαγωγή - εμπορία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και hardware Η/Υ πάσης φύσεως καθώς και προγραμμάτων (software) Η/Υ πάσης φύσεως, συστημάτων επικοινωνιών και η εγκατάστασή τους και θέσει σε λειτουργία. 10) Η παροχή τεχνικών συμβούλων με συμφωνίες παροχής υπηρεσιών ή μεσιτείας. 11) Η παροχή υπηρεσιών ως παρόχου, υπηρεσιών οργανισμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, ή οιουδήποτε οργανισμού, ΝΠΔΔ και οιασδήποτε μορφής εταιρείας και γενικά παροχής υπηρεσιών πάσης φύσεως με μεσιτεία. 12) Η εισαγωγή – εξαγωγή και εμπορία αγροτικών προϊόντων 13) Η άσκηση ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce), όλων των ως άνω περιγραφόμενων δραστηριοτήτων της εταιρείας 14) Εμπόριο χαρτικών ειδών, 15) Εμπόριο ετικετών από χαρτί ή χαρτόνι , 16) Εμπόριο σάκων & τσαντών από χαρτόνι 17) Εμπόριο πτυσσόμενων χαρτοκιβωτίων , κουτιών και κασών από μη κυματοειδές χαρτί 18)Εμπόριο χαρτιού και χαρτονιού 19) Εμπόριο επιτραπέζιων και μαγειρικών σκευών από ξυλεία 20) Εμπόριο σάκων & τσαντών , από πλαστικές ύλες ( εκτός αιθυλενίου) για οικιακή χρήση, και 21) Χονδρικό εμπόριο βιολογικών ειδών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46731300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Κύρια
46150000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ Δευτερεύουσα
46731301 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Δευτερεύουσα
46731302 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΑΝΙΕΡΩΝ, ΝΙΠΤΗΡΩΝ, ΛΕΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΖΑΝΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Δευτερεύουσα
46731303 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΕΡΟΧΥΤΩΝ, ΝΙΠΤΗΡΩΝ, ΜΠΑΝΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ, ΧΑΛΚΟ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Δευτερεύουσα
46740000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
46741000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση