ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΟΔΡΟΥ 9 , ΑΘΗΝΑ, 10558

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΚΟΔΡΟΥ 9 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 996805104
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152122501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 30-09-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 30-09-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

KRAHN HELLAS Α.Ε.
KRAHN HELLAS A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΟΔΡΟΥ 9
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

α) η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού, που παράγουν ή εμπορεύονται ειδικά χημικά προϊόντα, πρώτες ύλες, συσκευές αναλυτικής χημείας, όργανα μετρήσεως και ποιοτικού ελέγχου μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού εργοστασίων και εργαστηρίων, ειδών προστασίας εργατών και τεχνικών βιομηχανίας, καθώς και η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία των παραπάνω ειδών, β) η επεξεργασία, συσκευασία, μετασυσκευασία και μεταπώληση ειδικών χημικών προϊόντων και πρώτων υλών, γ) η παροχή υπηρεσιών με τη μορφή της τεχνικής υποστήριξης και την ανάληψη εργασιών επισκευής των παραπάνω συσκευών και οργάνων, δ) η παροχή υπηρεσιών προώθησης πωλήσεων (marketing), διαφήμισης, δημόσιων σχέσεων και επικοινωνίας και την παροχή συμβουλών σχετικά με την έρευνα αγοράς, και ε) η εν γένει άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας σχετικής με τη πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών ή και άλλων συναφών δραστηριοτήτων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση