ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ

ΘΕΜΙΔΟΣ 5 , ΜΑΡΟΥΣΙ, 15124

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ


ΘΕΜΙΔΟΣ 5 , ΜΑΡΟΥΣΙ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 159107845
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154179901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 02-01-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 24-02-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

tamiaki4u

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΘΕΜΙΔΟΣ 5
  Πόλη:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση