Βρέθηκαν 53 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

SOFCODE Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801727434
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162257401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 159107845
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154179901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΠΑΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΜΙΧΑΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 034607580
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149936001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Θ. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ - Ι.ΜΑΚΡΗΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801102305
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149141201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VH TOTAL PROPERTY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801049090
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147836301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-10-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΖΩΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 052706817
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147150601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-08-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801015770
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147009401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-07-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΣΡ ΠΡΙΝΤΙΝΓΚ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800930506
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145180601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση