ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΝΟΣ 3 , ΒΑΡΗ, 16672

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΠΑΝΟΣ 3 , ΒΑΡΗ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801345284
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154810901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 13-05-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 13-05-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
SANITARIAN POWER P.C.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΑΝΟΣ 3
  Πόλη:
ΒΑΡΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΒΑΡΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Α. Σκοπός της Εταιρείας είναι: 1) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία χονδρικώς ή λιανικώς χάρτινων ειδών ένδυσης νοσοκομείων μιας χρήσεως (καπέλων, μπλουζών, μασκών και σχετικών ειδών), γαντιών λάτεξ ή νιτριλίου μιας χρήσης, χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί, σαπουνιού και επιφανειοδραστικών οργανικών προϊόντων και παρασκευασμάτων που χρησιμοποιούνται ως σαπούνι και αντισηπτικών, για προσωπική υγιεινή. 2) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία χονδρικώς ή λιανικώς μερών σκελετών και υποστηριγμάτων ματογυαλιών, ματογυαλιών ηλίου και προφύλαξης ή παρόμοιων ειδών, παρασκευασμάτων για την υγιεινή του στόματος ή των δοντιών, παρασκευασμάτων, αποσμητικών και αντιιδρωτικών για το σώμα, παρασκευασμάτων για το λουτρό, άλλων αρωμάτων καλλυντικών ή παρασκευασμάτων καλλωπισμού, παρασκευασμάτων για την περιποίηση των χεριών και των ποδιών, παρασκευασμάτων για μακιγιάζ χειλιών και ματιών και αρωμάτων και κολονιών. 3) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία χονδρικώς ή λιανικώς απορρυπαντικών και παρασκευασμάτων έκπλυσης, πολτών και σκονών καθαρισμού και άλλων παρασκευασμάτων καθαρισμού, σαπουνιού και επιφανειοδραστικών οργανικών προϊόντων και παρασκευασμάτων που χρησιμοποιούνται ως σαπούνι, παρασκευασμάτων για αρωματισμό ή απόσμηση χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων. 4) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία χονδρικώς ή λιανικώς γεωργικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων τους, γεωργικών εργαλείων ηλεκτρικών ή μη, χημικών φαρμάκων για την γεωργία και τη βιομηχανία, λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων, ζωοτροφών τυποποιημένων ή μη που πωλούνται στα petshop και λουλουδιών και φυτών για κήπους κατοικιών ή επαγγελματικών χώρων. 5) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία χονδρικώς ή λιανικώς κάρβουνων και καυσόξυλων, καυσίμων κινητήρων, άλλων υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων για αυτοκίνητα και μηχανήματα. 6) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία χονδρικώς ή λιανικώς κλιματιστικών μονάδων για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους, ηλεκτροδιαγνωστικών συσκευών και συσκευών υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων που χρησιμοποιούνται στην ιατρική ή για άλλους σκοπούς και γενικά μηχανήματα σχετικά με την απολύμανση, αποστείρωση ανθρώπων και αντικειμένων. 7) Οι υπηρεσίες σχετικά με κατοικίες και πολυκατοικίες όπως έκδοσης κοινοχρήστων, απολύμανσης και εξολόθρευσης (μυοκτονίες κλπ), αποφράξεως φρεατίων αποχέτευσης και άλλων υδραυλικών εγκαταστάσεων, απολύμανσης και συντήρησης κλιματιστικών μονάδων, κηπουρικής, κλαδέματος δένδρων και άλλων φυτών, συντήρησης λεβητοστασίων, καθαρισμού δεξαμενών πετρελαίου, συντήρησης και καθαρισμού δεξαμενών κολύμβησης. Β. Κατόπιν ομόφωνης αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, δύναται να αποφασίζεται η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους προαναφερθέντες ή συναφείς σκοπούς. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού, ο διαχειριστής δύναται να συνομολογήσει, αφού προηγουμένως λάβει την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης με την ανωτέρω πλειοψηφία οποιονδήποτε σχετικό με την συνεργασία όρο, καθώς και να καθιστά την εταιρεία μέλος άλλης εταιρείας οιασδήποτε εταιρικής μορφής εδρεύουσας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Γ. Η εταιρεία δύναται να προβαίνει στην άσκηση πάσης φύσεως δραστηριοτήτων συνδεομένων άμεσα ή έμμεσα με τις προπεριγραφείσες τοιαύτες. Η επιδίωξη και πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού, μπορεί να λάβει χώρα είτε από μόνη την εταιρεία, είτε σε συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου, οιασδήποτε νομικής μορφής, τα οποία επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, είτε με τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε μορφής επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν, έχουσες τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς, είτε με συγχώνευση με άλλες επιχειρήσεις ή απορρόφηση επιχειρήσεως της αυτής ή συναφούς δραστηριότητας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46421157 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΚΑΠΕΛΩΝ, ΜΠΛΟΥΖΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ) Κύρια
43221107 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
46221000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ Δευτερεύουσα
46441200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46451000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46461113 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Η ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟ, ΧΑΡΤΙ, ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ Η ΡΟΛΑ ΙΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ Δευτερεύουσα
46461211 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΠΕΡΙΩΔΩΝ Η ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Δευτερεύουσα
46511011 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
46611100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Δευτερεύουσα
46691938 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46741300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ Δευτερεύουσα
81291100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
81301001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΗΠΟΥΡΟΥ) Δευτερεύουσα
95221001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση