Βρέθηκαν 13 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ELMO CITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800798700
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141250701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-09-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AMANI SWISS (CYPRUS) LIMITED.


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997521770
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141472107001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΣΕΜΕΝΤ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800612252
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132147001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-10-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 027055219
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9580101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-10-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ANDRE (ΑΝΔΡΕΑΣ) SKOURIAS (ΣΚΟΥΡΙΑΣ) ΤΟΥ ALEXANDROS (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ)


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 031275077
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1758201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-12-1994
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΛΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094074824
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 314301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-05-1979
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση