ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΜΕΝΤΑΣ 3 , ΑΧΑΡΝΕΣ, 13672

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ


ΜΕΝΤΑΣ 3 , ΑΧΑΡΝΕΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801369706
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155338201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 26-06-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 26-06-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ ΓΚΡΟΥΠ Α.E.Β.Ε.
METALOUMIN GROUP SA

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΕΝΤΑΣ 3
  Πόλη:
ΑΧΑΡΝΕΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΧΑΡΝΕΣ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Το χονδρικό εμπόριο πορτών, παραθύρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο. 2. Το λιανικό εμπόριο κατασκευαστικών υλικών Π.Δ.Κ.Α. 3. Η κατασκευή πορτών, παραθύρων και των πλαισίων τους καθώς και κατωφλιών για πόρτες από αλουμίνιο. 4. Η αντιπροσώπευση εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων της αλλοδαπής ή της ημεδαπής οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο τα παραπάνω είδη καθώς και τις παραπάνω δραστηριότητες (κατασκευή, επεξεργασία, βαφή). 5. Η συνεργασία οποιασδήποτε μορφής με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά και η συμμετοχή σε άλλες συναφές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ήδη συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή προς επίτευξη των ως άνω σκοπών .


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση