ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΗΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΜΑΣΤΡΑΧΑ 5 , ΑΘΗΝΑ, 11744

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΗΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


ΜΑΣΤΡΑΧΑ 5 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 801395816
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155900401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 11-08-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 11-08-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

PRIVE ENJOY GREECE TOURS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΑΣΤΡΑΧΑ 5
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας θα είναι : 1) Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων με οδηγό είτε χωρίς οδηγό και κάθε είδους συναφής δραστηριότητες. 2) Οδικής μεταφοράς επιβατών για περιήγηση σε αξιοθέατα. 3) Υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης πούλμαν, minibus με οδηγό ιδιοκτήτη είτε μη ιδιοκτήτη, με οδηγό μισθωτό είτε χωρίς οδηγό μισθωτό και κάθε είδους συναφής δραστηριότητες. 4) Υπηρεσίες διαχείρισης περιηγήσεων για οργανωμένο τουρισμό εξωτερικού είτε εσωτερικού σε αξιοθέατα και σε χώρους τουριστικού ενδιαφέροντος. 5) Υπηρεσίες ενοικίασης και εκμίσθωσης αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων. 6) Υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με οδηγό ιδιοκτήτη είτε μη ιδιοκτήτη, με οδηγό μισθωτό είτε χωρίς οδηγό μισθωτό και κάθε είδους συναφής δραστηριότητες. 7) Δραστηριότητες ταξιδιωτικού πρακτορείου. 8) Υπηρεσίες κράτησης για οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα) Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία δύναται: - να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, - να ιδρύει και να συμμετέχει σε κάθε είδους νομικά πρόσωπα που εδρεύουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό καθώς και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε συμβατική μορφή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, - να εκπροσωπεί ή αντιπροσωπεύει, κατά αποκλειστικότητα ή μη, οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση, φορέα ή οίκο, - να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας ή υπηρετεί την ευόδωσή τους.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
49321200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ Κύρια
49393101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΟΥΛΜΑΝ), ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Δευτερεύουσα
49393102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΟΥΛΜΑΝ), ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Δευτερεύουσα
49393200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΕ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ Δευτερεύουσα
77110000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
77111001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Δευτερεύουσα
79120000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Δευτερεύουσα
79121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ (ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ) Δευτερεύουσα
79121101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ) ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Δευτερεύουσα
79121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δευτερεύουσα

Σύνδεση