ΟΛΥΜΠΙΑ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΑΣΤΥΔΑΜΑΝΤΟΣ 87 , ΑΘΗΝΑ, 11634

ΟΛΥΜΠΙΑ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


ΑΣΤΥΔΑΜΑΝΤΟΣ 87 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 045664309
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156011801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 07-08-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 26-08-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

OLIA SCARVES

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΣΤΥΔΑΜΑΝΤΟΣ 87
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση