Βρέθηκαν 105 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Α. ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ - Θ. ΚΑΜΠΟΥΚΟΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801939001
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166633601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΠΟΘΗΤΗ ΚΑΝΕΛΛΙΔΗ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801676189
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161301801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ENVIRON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801636192
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160566801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-09-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΡΦΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 084028977
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 851101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΟΛΥΜΠΙΑ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 045664309
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156011801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-08-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 136037018
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154209001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

JIANPING CHEN ΤΟΥ DUNGUANG


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 140086600
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152791301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 131553454
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152721201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΣΑΡΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 077449419
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152790401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση