Βρέθηκαν 6 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΟΛΥΜΠΙΑ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 045664309
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156011801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-08-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΡΙΜ Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Επικοινωνίας Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801043000
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147675001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-10-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

33 CLOUDS I.K.E.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800845637
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142814401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-06-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 035887509
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125620901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-04-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ν. ΣΚΑΛΕΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999229593
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5928901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-09-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση