ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 136 , ΑΘΗΝΑ, 11471

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 136 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996787769
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156073401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 02-09-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 02-09-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 136
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑΠΟΛΗ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της κοινοπραξίας είναι η εκτέλεση σύμβασης προμήθειας υβριδικών ενεργειακών συστημάτων στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση