Βρέθηκαν 12 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

SMARTICON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802049120
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168901201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 166758607
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158631801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΙΑΝΑ ΠΙΠΠΙΔΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 072119480
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154426201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

3BRO LIMITED ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 996806739
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154286801001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800436332
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122483401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-09-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 43656001
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136079701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-02-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΗΒΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997780256
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9424101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-07-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 106751657
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9409001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-06-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ATTRACTION Α.Ε


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998939046
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122578201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-12-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση