Π.& Κ.& Ζ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε

ΣΩΡΟΥ 12 , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, 14452

Π.& Κ.& Ζ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε


ΣΩΡΟΥ 12 , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 801489544
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157864201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 20-01-2021
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 20-01-2021
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

E-TECHNOMARKET ΕΠΕ
E-TECHNOMARKET LTD

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΩΡΟΥ 12
  Πόλη:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ,ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η΄ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση