ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ SANTA MARIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 8 , ΑΛΙΜΟΣ, 17456

ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ SANTA MARIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 8 , ΑΛΙΜΟΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800946541
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145506701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 13-05-2021
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 13-05-2021
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ SANTA MARIA
KOLYMPITHRES SANTA MARIA

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 8
  Πόλη:
ΑΛΙΜΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΛΙΜΟΣ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι : α) Η αγορά, πώληση, ανέγερση, κατασκευή, εκμίσθωση, μίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων. β) Η τουριστική εκμετάλλευση ακινήτων της εταιρείας ή τρίτων οπουδήποτε στην Ελλάδα είτε με ίδια μέσα είτε με ανάθεση της διαχείρισης ή του συνόλου της εκμετάλλευσης σε τρίτους και η προώθηση της εκμετάλλευσης αυτών. γ) Η ίδρυση ή/και λειτουργία επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. δ) Η οργάνωση και πραγματοποίηση δεξιώσεων και εν γένει εκδηλώσεων. ε) Η απόκτηση, μίσθωση, εκμίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση χώρων για την διενέργεια αθλητικών δραστηριοτήτων, και ιδίως αγώνων τένις, βόλευ, καλαθοσφαίρισης, ποδοσφαίρου, ρακετών, σκι και άλλων αθλητικών δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών και απαραίτητων μέσων και εξοπλισμού για πάσης φύσεως αθλητικών δραστηριοτήτων. στ) Η παροχή υπηρεσιών μισθώσεως καθισμάτων σε παραλίες (πλαζ), μίσθωσης και εκμίσθωσης θαλασσίων ποδηλάτων, κανώ και εν γένει σκαφών. ζ) H παροχή υπηρεσιών μασάζ, κομμώσεων, μανικιούρ, γυμναστικής. η) Η πώληση ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων, υποδημάτων αξεσουάρ στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και μέσω διαδικτύου. Η πώληση μικροαντικειμένων χειροποίητων ή μη και στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας και μέσω διαδικτύου. θ) Η διενέργεια οποιωνδήποτε άλλων εργασιών συναφών ή σχετικών με τα παραπάνω, ή εργασιών που συντελούν στην επίτευξη των παραπάνω σκοπών. ι) Η σύσταση κοινοπραξιών και εταιρειών οιουδήποτε τύπου και μορφής, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους ίδιους ως άνω χώρους επαγγελματικής δραστηριότητας καθώς και η συνεργασία εν γένει με συμμετοχή ή με άλλο τρόπο σε τέτοιου είδους κοινοπραξίες και εταιρείες. ια) Η εταιρία δύναται να συνάπτει κάθε είδους χρηματοδότησης, ή/και να εκδίδει ομολογιακά δάνεια , να παρέχει οιασδήποτε μορφής δάνεια ή εγγύηση υπέρ θυγατρικών της εταιρειών, καθώς και υπέρ συνεργαζομένων με αυτή φυσικών ή νομικών προσώπων. Για την υλοποίηση και εξυπηρέτηση των σκοπών της η εταιρία μπορεί να συνεργάζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο οιασδήποτε μορφής, ημεδαπό ή αλλοδαπό, περιλαμβανομένων κοινοπραξιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών εν γένει. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρίας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρίας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση