ΜΟΝΤΟ ΝΤΕΛ ΜΑΡΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ – ΜΑΛΑΚΙΩΝ – ΚΡΕΑΤΩΝ – ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 8 , ΑΘΗΝΑ, 11855

ΜΟΝΤΟ ΝΤΕΛ ΜΑΡΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ – ΜΑΛΑΚΙΩΝ – ΚΡΕΑΤΩΝ – ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 8 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 999374723
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6383501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 14-09-2021
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 14-09-2021
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

MONDO DEL MARE Ι.Κ.Ε.
MONDO DEL MARE I.K.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 8
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΘΗΣΕΙΟ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

1) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία νωπών, κατεψυγμένων, ζωντανών και τυποποιημένων αλιευμάτων, μαλακίων και οστράκων. 2) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία νωπών, κατεψυγμένων και τυποποιημένων κρεάτων, λαχανικών, γαλακτοκομικών και γενικά ειδών τροφίμων και συναφών προς αυτά ειδών. 3) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία οινοπνευματωδών ποτών, νωπών και αποξηραμένων καρπών και συναφών προς αυτά ειδών. 4) Εμπόριο τροφίμων και ποτών. 5) Εμπόριο επίπλων, μηχανών, σκευών, χαρτικών και λοιπών ειδών εστίασης. 6) Η οργάνωση και η παροχή υπηρεσιών σε εταιρείες που απασχολούνται με τα πιο πάνω είδη. 7) Η αντιπροσώπευση οίκων του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού, καθώς και συμμετοχή και η συνεργασία της εταιρείας με άλλες εταιρείες και επιχειρήσεις που υφίστανται ή που θα συσταθούν στην ημεδαπή ή αλλοδαπή κάθε μορφής που επιδιώκουν τους ίδιους ή παραπλήσιους σκοπούς με την εταιρεία. 8) Κάθε άλλη συναφής εργασία που θα υπηρετεί άμεσα τους παραπάνω σκοπούς.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση