ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 43 , ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 16343

ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 43 , ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ


Νομική Μορφή ΑΣΤ.ΚΕΡΔ. Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 090091264
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138453625000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 05-12-1995
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 01-11-2021
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ Α.Κ.Ε. Κ.Δ.Β.Μ
SELEKTIKA A.K.E. K.D.V.M

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 43
  Πόλη:
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρίας θα είναι: α) η Παροχή Υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμβουλευτικές υπηρεσίες και με δυνατότητα άσκησης συναφών προ το αντικείμενο αυτών δραστηριοτήτων, β) η υλοποίηση προγραμμάτων άτυπης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης δια της ιδρύσεως ή διατηρήσεως και λειτουργίας Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, με δυνατότητα άσκησης και συναφών προς το αντικείμενο αυτό δραστηριοτήτων, γ) έρευνες, μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, έκδοση εκπαιδευτικών βοηθημάτων για τους καταρτιζόμενους, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα άλλων κοινοτικών πρωτοβουλιών που χρηματοδοτούνται και από άλλα διαρθρωτικά ταμεία ή την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ, στα πλαίσια και την συνάφεια των ανωτέρων σκοπών έστω και αν ρητά δεν απαριθμούνται στο παρόν. δ) Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβούλων διαχείρισης και με δυνατότητα Άσκησης και Συναφών προς το Αντικείμενο αυτό Δραστηριοτήτων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση