Βρέθηκαν 33 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

SOUTHEASTERN RESEARCH INNOVATION AND EDUCATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801663250
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161066401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BLACKPEPPER ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801472003
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157545801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΤΕΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801436735
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156800801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

C.I.E. INTERNATIONAL EDUCATION COLLEGE Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801325285
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154443901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 090288210
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149840901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801071594
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148420201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-12-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DTP PROJECTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800934394
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145272801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800762426
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139991401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-09-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση