Βρέθηκαν 73 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

CODEVINTEC HELLAS S.A.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801938759
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166622901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EUROSTART CONSULTING IDIOTIKI KEFALAIOUCHIKI ETAIRIA


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801785542
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163285101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

G DESIGN STUDIO P.C.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801651263
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160848701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-09-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GP-S GROUP SINGLE MEMBER S.A.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801649532
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160815801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-09-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MP GUARD SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801625024
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160356001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-08-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EXPERTISE SOLUTIONS FACILITIES PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801483712
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157756401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BLOCKCHAIN GAMES AND SOFTWARE SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801474592
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157589901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BLUEFISH DEVELOPMENTS S.A.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801439172
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156858301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

G. ZOIS & SIA OE


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801377720
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155518201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FINANCE SOLUTION CORPORATE SUPPORT PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801246595
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152618401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση